Phẫu thuật nội nha
10 năm trước
Phẫu thuật nội nha Điều trị nội nha thông thường và thậm chí việc điều trị nội nha lại đôi khi lại không thành công dẫn đến việc nhổ răng.


Điều này đôi khi không cần thiết, chúng ta vẫn có thể giữ lại răng bằng các phương pháp phẫu thuật nội nha