Đội ngũ bác sỹ
Ths, BS. Lại Ngọc Quý
Bác sỹ Răng - Hàm - Mặt chính quy, ĐH Y Hà Nội. Là chuyên gia trong lĩnh vực cấy ghép implant, răng sứ thẩm mỹ, chỉnh nha, các kỹ thuật phục hình cao cấp
BS. Nguyễn Quốc Trường
Bác sỹ Răng - Hàm - Mặt chính quy, ĐH Y Hà Nội. Là chuyên gia trong lĩnh vực Nha khoa tổng quát, Răng trẻ em, Phục hình thẩm mỹ
Bs. Trần Quang Hưng
Bác sỹ Răng - Hàm - Mặt chính quy, ĐH Y Hà Nội. Là chuyên gia trong lĩnh vực cấy ghép implant, răng sứ thẩm mỹ, chỉnh nha